สล็อตออนไลน์ผ่านมือถือ:

สล็อตออนไลน์ผ่านมือถือ

สล็อตออนไลน์ผ่านมือถือEnglish Version

สล็อตออนไลน์ผ่านมือถือ,

,

สล็อตออนไลน์ผ่านมือถือ,

To continually stride forward and scale the new heights; accelerating its academic profile and education criteria of performance excellence in various disciplines, Assumption University has initiated academic collaboration with the Internet Thailand Public Co. Ltd. (INET).? Such a bi-lateral cooperation is aimed at optimizing mutually beneficial cloud computing technology, cloud services, knowledge and expertise between the two entities and thus further developing students, faculties, public sectors and related industries. ??Representing Assumption University in the MOU signing procedure taking place on November 21, 2018 at Suvarnabhumi Campus, was Dr. Uree Cheasakul, Dean, Martin de Tours School of Management and Economics, while Mr. Piyaret Saelee, Senior Vice President, represented the Internet Thailand Public Co. Ltd. (INET).? Such a significant occasion was witnessed by a number of AU high-ranking executives and faculty members.?

สล็อตออนไลน์ผ่านมือถือ sitemap